About us

เกี่ยวกับเรา

บริษัทของเราก่อตั้งในปี 2519 ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ eimac power tubes, อุปกรณ์ห้้องส่งสัญญาณออกอากาศ เครื่องส่งออกอากาศ AM/FM และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสายเคเบิ้ล coaxial ระบบสายอากาศ และระบบสายอากาศ FM HotPoint enterprise เป็นผู้นำในการเชื่อมต่อระบบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ ระบบสายอากาศวิทยุ และสินค้าเกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยประสานงานในการติดตั้งเครื่องส่ง อัพเกรตห้องส่งให้ออกอากาศในระบบดิจิตอล ทางเราเป็นผู้แทนจำหน่ายของบริษัท เครื่องส่งสัญญาณวิทยุยี่ห้อ Nautel, ระบบสายอากาศยี่ห้อ Shively Labs และระบบสายอากาศ Rohn รวมถึงอุปกรณ์ Arrakis และมิเตอร์ Delta และสินค้าปรับค่าเครื่องส่ง Kintronics ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา HotPoint Enterprise LTD.Parts ได้ติดตั้งเครื่องส่ง A.M. เป็นจำนวน 17 mono เครื่อง, เครื่องส่ง A.M. แบบสเตอริโอจำนวน 18 เครื่อง, เครื่องส่งสเตอริโอแบบ F.M. จำนวน 42 เครื่อง, ระบบสายอากาศ F.M. 70 ระบบ, เครื่องส่งสัญญาณออกอากาศทีวี 2 เครื่อง, และระบบสายอากาศ A.M. จำนวน 5 ระบบ นอกจากนี้เรายังขายอุปกรณ์และให้บริการแก่สถานีกว่า 150 สถานีในประเทศไทย และเป็นผู้ติดตั้งเครื่องส่ง A.M. ขนาดใหญ่ให้กับ MRTV ในประเทศพม่า (ปี 2549) และ สถานีในลาว (2548). ประสบการณ์ของเราจึงช่วยให้มั่นใจได้ว่า คุณจะติดตั้งเครื่องส่งและระบบออกอากาศสัญญาณได้โดยประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน